Page 1 of 1

::NEW:: Ipod Nano Gen7 16G สีทอง

PostPosted: 16 Mar 2017, 16:53
by orderme
::NEW:: Ipod Nano Gen7 16G สีทอง สีจริงสวยมากก :-*
ของใหม่ยังไม่แกะซีลเลย
สนใจสอบถามเพ่ิมเติม mkloset
ขาย 4800 บาท (จาก 5900บาท) :)

Re: ::NEW:: Ipod Nano Gen7 16G สีทอง

PostPosted: 23 Mar 2017, 19:57
by orderme
สนใจติดต่อไลน์ได้ค่ะ

Re: ::NEW:: Ipod Nano Gen7 16G สีทอง

PostPosted: 20 Apr 2017, 20:19
by orderme
ไลน์มาได้จ้า