Page 206 of 389

Re: รับซื้อiPhone 7,iPhone 7 Plus ราคาสูง(เชียงใหม่)08586619

PostPosted: 01 Dec 2017, 18:33
by darkleo
darkleo wrote:Image

รับซื้อ

iPhone 7,iPhone 7 Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPhone 5!!


รับซื้อ iPad Air 1-2,iPad mini 1-2-3-4 ,iPad Pro ขนาด หน้าจอ 12.9,9.7 นิ้ว

iPad 2017 9.7นิ้ว !! และ iPad รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPad 2


ความจุ 16Gb,32Gb,64Gb,128Gb,256Gb

รับซื้อ MacBook Pro,MacBook Air,MacBook ให้ราคาสูง!! 

เครื่อง มือ1/มือ2 และ ของใหม่ ที่รูดจาก บัตรเครดิต
ให้ราคาสูง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง!!ให้ราคาตามท้องตลาดนะครับ
ไม่กดราคา ลูกค้า อย่าง แน่นอน!! ให้ราคาสูง!!
**(รับเฉพาะ จังหวัด เชียงใหม่ !!)**

สนใจ Tel. 085-8661948

ID Line: leo059

สถานที่รับสินค้านัดเจอในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ครับ
(สนใจติดต่อได้ 24 ชม. ครับ!!)

บริการ รับซื้อ โดยให้ราคาสูงกว่า ร้านตู้ และทุกๆที่ ใน จ.เชียงใหม่ แน่นอน!!!
"เพราะ ผม รับซื้อเอง ไม่ได้ส่งต่อ จึงให้ราคาได้สูง!!!" ไม่กดราคาลูกค้าแน่นอน ครับ!!

Re: รับซื้อiPhone 7,iPhone 7 Plus ราคาสูง(เชียงใหม่)08586619

PostPosted: 01 Dec 2017, 23:55
by darkleo
darkleo wrote:Image

รับซื้อ

iPhone 7,iPhone 7 Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPhone 5!!


รับซื้อ iPad Air 1-2,iPad mini 1-2-3-4 ,iPad Pro ขนาด หน้าจอ 12.9,9.7 นิ้ว

iPad 2017 9.7นิ้ว !! และ iPad รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPad 2


ความจุ 16Gb,32Gb,64Gb,128Gb,256Gb

รับซื้อ MacBook Pro,MacBook Air,MacBook ให้ราคาสูง!! 

เครื่อง มือ1/มือ2 และ ของใหม่ ที่รูดจาก บัตรเครดิต
ให้ราคาสูง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง!!ให้ราคาตามท้องตลาดนะครับ
ไม่กดราคา ลูกค้า อย่าง แน่นอน!! ให้ราคาสูง!!
**(รับเฉพาะ จังหวัด เชียงใหม่ !!)**

สนใจ Tel. 085-8661948

ID Line: leo059

สถานที่รับสินค้านัดเจอในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ครับ
(สนใจติดต่อได้ 24 ชม. ครับ!!)

บริการ รับซื้อ โดยให้ราคาสูงกว่า ร้านตู้ และทุกๆที่ ใน จ.เชียงใหม่ แน่นอน!!!
"เพราะ ผม รับซื้อเอง ไม่ได้ส่งต่อ จึงให้ราคาได้สูง!!!" ไม่กดราคาลูกค้าแน่นอน ครับ!!

Re: รับซื้อiPhone 7,iPhone 7 Plus ราคาสูง(เชียงใหม่)08586619

PostPosted: 02 Dec 2017, 08:29
by darkleo
darkleo wrote:Image

รับซื้อ

iPhone 7,iPhone 7 Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPhone 5!!


รับซื้อ iPad Air 1-2,iPad mini 1-2-3-4 ,iPad Pro ขนาด หน้าจอ 12.9,9.7 นิ้ว

iPad 2017 9.7นิ้ว !! และ iPad รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPad 2


ความจุ 16Gb,32Gb,64Gb,128Gb,256Gb

รับซื้อ MacBook Pro,MacBook Air,MacBook ให้ราคาสูง!! 

เครื่อง มือ1/มือ2 และ ของใหม่ ที่รูดจาก บัตรเครดิต
ให้ราคาสูง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง!!ให้ราคาตามท้องตลาดนะครับ
ไม่กดราคา ลูกค้า อย่าง แน่นอน!! ให้ราคาสูง!!
**(รับเฉพาะ จังหวัด เชียงใหม่ !!)**

สนใจ Tel. 085-8661948

ID Line: leo059

สถานที่รับสินค้านัดเจอในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ครับ
(สนใจติดต่อได้ 24 ชม. ครับ!!)

บริการ รับซื้อ โดยให้ราคาสูงกว่า ร้านตู้ และทุกๆที่ ใน จ.เชียงใหม่ แน่นอน!!!
"เพราะ ผม รับซื้อเอง ไม่ได้ส่งต่อ จึงให้ราคาได้สูง!!!" ไม่กดราคาลูกค้าแน่นอน ครับ!!

Re: รับซื้อiPhone 7,iPhone 7 Plus ราคาสูง(เชียงใหม่)08586619

PostPosted: 02 Dec 2017, 14:40
by darkleo
darkleo wrote:Image

รับซื้อ

iPhone 7,iPhone 7 Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPhone 5!!


รับซื้อ iPad Air 1-2,iPad mini 1-2-3-4 ,iPad Pro ขนาด หน้าจอ 12.9,9.7 นิ้ว

iPad 2017 9.7นิ้ว !! และ iPad รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPad 2


ความจุ 16Gb,32Gb,64Gb,128Gb,256Gb

รับซื้อ MacBook Pro,MacBook Air,MacBook ให้ราคาสูง!! 

เครื่อง มือ1/มือ2 และ ของใหม่ ที่รูดจาก บัตรเครดิต
ให้ราคาสูง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง!!ให้ราคาตามท้องตลาดนะครับ
ไม่กดราคา ลูกค้า อย่าง แน่นอน!! ให้ราคาสูง!!
**(รับเฉพาะ จังหวัด เชียงใหม่ !!)**

สนใจ Tel. 085-8661948

ID Line: leo059

สถานที่รับสินค้านัดเจอในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ครับ
(สนใจติดต่อได้ 24 ชม. ครับ!!)

บริการ รับซื้อ โดยให้ราคาสูงกว่า ร้านตู้ และทุกๆที่ ใน จ.เชียงใหม่ แน่นอน!!!
"เพราะ ผม รับซื้อเอง ไม่ได้ส่งต่อ จึงให้ราคาได้สูง!!!" ไม่กดราคาลูกค้าแน่นอน ครับ!!

Re: รับซื้อiPhone 7,iPhone 7 Plus ราคาสูง(เชียงใหม่)08586619

PostPosted: 02 Dec 2017, 16:15
by darkleo
darkleo wrote:Image

รับซื้อ

iPhone 7,iPhone 7 Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPhone 5!!


รับซื้อ iPad Air 1-2,iPad mini 1-2-3-4 ,iPad Pro ขนาด หน้าจอ 12.9,9.7 นิ้ว

iPad 2017 9.7นิ้ว !! และ iPad รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPad 2


ความจุ 16Gb,32Gb,64Gb,128Gb,256Gb

รับซื้อ MacBook Pro,MacBook Air,MacBook ให้ราคาสูง!! 

เครื่อง มือ1/มือ2 และ ของใหม่ ที่รูดจาก บัตรเครดิต
ให้ราคาสูง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง!!ให้ราคาตามท้องตลาดนะครับ
ไม่กดราคา ลูกค้า อย่าง แน่นอน!! ให้ราคาสูง!!
**(รับเฉพาะ จังหวัด เชียงใหม่ !!)**

สนใจ Tel. 085-8661948

ID Line: leo059

สถานที่รับสินค้านัดเจอในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ครับ
(สนใจติดต่อได้ 24 ชม. ครับ!!)

บริการ รับซื้อ โดยให้ราคาสูงกว่า ร้านตู้ และทุกๆที่ ใน จ.เชียงใหม่ แน่นอน!!!
"เพราะ ผม รับซื้อเอง ไม่ได้ส่งต่อ จึงให้ราคาได้สูง!!!" ไม่กดราคาลูกค้าแน่นอน ครับ!!

Re: รับซื้อiPhone 7,iPhone 7 Plus ราคาสูง(เชียงใหม่)08586619

PostPosted: 02 Dec 2017, 23:10
by darkleo
darkleo wrote:Image

รับซื้อ

iPhone 7,iPhone 7 Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPhone 5!!


รับซื้อ iPad Air 1-2,iPad mini 1-2-3-4 ,iPad Pro ขนาด หน้าจอ 12.9,9.7 นิ้ว

iPad 2017 9.7นิ้ว !! และ iPad รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPad 2


ความจุ 16Gb,32Gb,64Gb,128Gb,256Gb

รับซื้อ MacBook Pro,MacBook Air,MacBook ให้ราคาสูง!! 

เครื่อง มือ1/มือ2 และ ของใหม่ ที่รูดจาก บัตรเครดิต
ให้ราคาสูง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง!!ให้ราคาตามท้องตลาดนะครับ
ไม่กดราคา ลูกค้า อย่าง แน่นอน!! ให้ราคาสูง!!
**(รับเฉพาะ จังหวัด เชียงใหม่ !!)**

สนใจ Tel. 085-8661948

ID Line: leo059

สถานที่รับสินค้านัดเจอในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ครับ
(สนใจติดต่อได้ 24 ชม. ครับ!!)

บริการ รับซื้อ โดยให้ราคาสูงกว่า ร้านตู้ และทุกๆที่ ใน จ.เชียงใหม่ แน่นอน!!!
"เพราะ ผม รับซื้อเอง ไม่ได้ส่งต่อ จึงให้ราคาได้สูง!!!" ไม่กดราคาลูกค้าแน่นอน ครับ!!

Re: รับซื้อiPhone 7,iPhone 7 Plus ราคาสูง(เชียงใหม่)08586619

PostPosted: 03 Dec 2017, 02:12
by darkleo
รับซื้อ iPhone X,iphone 8 plus,iphone 8,iphone 6s,iphone 6,iphone 7 plus,iphone 7เชียงใหม่
ให้ราคา สูง tel.0858661948 line:leo059

Re: รับซื้อiPhone 7,iPhone 7 Plus ราคาสูง(เชียงใหม่)08586619

PostPosted: 03 Dec 2017, 09:35
by darkleo
darkleo wrote:Image

รับซื้อ

iPhone 7,iPhone 7 Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPhone 5!!


รับซื้อ iPad Air 1-2,iPad mini 1-2-3-4 ,iPad Pro ขนาด หน้าจอ 12.9,9.7 นิ้ว

iPad 2017 9.7นิ้ว !! และ iPad รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPad 2


ความจุ 16Gb,32Gb,64Gb,128Gb,256Gb

รับซื้อ MacBook Pro,MacBook Air,MacBook ให้ราคาสูง!! 

เครื่อง มือ1/มือ2 และ ของใหม่ ที่รูดจาก บัตรเครดิต
ให้ราคาสูง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง!!ให้ราคาตามท้องตลาดนะครับ
ไม่กดราคา ลูกค้า อย่าง แน่นอน!! ให้ราคาสูง!!
**(รับเฉพาะ จังหวัด เชียงใหม่ !!)**

สนใจ Tel. 085-8661948

ID Line: leo059

สถานที่รับสินค้านัดเจอในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ครับ
(สนใจติดต่อได้ 24 ชม. ครับ!!)

บริการ รับซื้อ โดยให้ราคาสูงกว่า ร้านตู้ และทุกๆที่ ใน จ.เชียงใหม่ แน่นอน!!!
"เพราะ ผม รับซื้อเอง ไม่ได้ส่งต่อ จึงให้ราคาได้สูง!!!" ไม่กดราคาลูกค้าแน่นอน ครับ!!

Re: รับซื้อiPhone 7,iPhone 7 Plus ราคาสูง(เชียงใหม่)08586619

PostPosted: 03 Dec 2017, 15:08
by darkleo
darkleo wrote:Image

รับซื้อ

iPhone 7,iPhone 7 Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPhone 5!!


รับซื้อ iPad Air 1-2,iPad mini 1-2-3-4 ,iPad Pro ขนาด หน้าจอ 12.9,9.7 นิ้ว

iPad 2017 9.7นิ้ว !! และ iPad รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPad 2


ความจุ 16Gb,32Gb,64Gb,128Gb,256Gb

รับซื้อ MacBook Pro,MacBook Air,MacBook ให้ราคาสูง!! 

เครื่อง มือ1/มือ2 และ ของใหม่ ที่รูดจาก บัตรเครดิต
ให้ราคาสูง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง!!ให้ราคาตามท้องตลาดนะครับ
ไม่กดราคา ลูกค้า อย่าง แน่นอน!! ให้ราคาสูง!!
**(รับเฉพาะ จังหวัด เชียงใหม่ !!)**

สนใจ Tel. 085-8661948

ID Line: leo059

สถานที่รับสินค้านัดเจอในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ครับ
(สนใจติดต่อได้ 24 ชม. ครับ!!)

บริการ รับซื้อ โดยให้ราคาสูงกว่า ร้านตู้ และทุกๆที่ ใน จ.เชียงใหม่ แน่นอน!!!
"เพราะ ผม รับซื้อเอง ไม่ได้ส่งต่อ จึงให้ราคาได้สูง!!!" ไม่กดราคาลูกค้าแน่นอน ครับ!!

Re: รับซื้อiPhone 7,iPhone 7 Plus ราคาสูง(เชียงใหม่)08586619

PostPosted: 03 Dec 2017, 23:04
by darkleo
darkleo wrote:Image

รับซื้อ

iPhone 7,iPhone 7 Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPhone 5!!


รับซื้อ iPad Air 1-2,iPad mini 1-2-3-4 ,iPad Pro ขนาด หน้าจอ 12.9,9.7 นิ้ว

iPad 2017 9.7นิ้ว !! และ iPad รุ่นอื่นๆตั้งแต่ iPad 2


ความจุ 16Gb,32Gb,64Gb,128Gb,256Gb

รับซื้อ MacBook Pro,MacBook Air,MacBook ให้ราคาสูง!! 

เครื่อง มือ1/มือ2 และ ของใหม่ ที่รูดจาก บัตรเครดิต
ให้ราคาสูง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง!!ให้ราคาตามท้องตลาดนะครับ
ไม่กดราคา ลูกค้า อย่าง แน่นอน!! ให้ราคาสูง!!
**(รับเฉพาะ จังหวัด เชียงใหม่ !!)**

สนใจ Tel. 085-8661948

ID Line: leo059

สถานที่รับสินค้านัดเจอในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ครับ
(สนใจติดต่อได้ 24 ชม. ครับ!!)

บริการ รับซื้อ โดยให้ราคาสูงกว่า ร้านตู้ และทุกๆที่ ใน จ.เชียงใหม่ แน่นอน!!!
"เพราะ ผม รับซื้อเอง ไม่ได้ส่งต่อ จึงให้ราคาได้สูง!!!" ไม่กดราคาลูกค้าแน่นอน ครับ!!